Formulari de cerca

 Àrea Urbanisme i Serveis Generals

     

    L'àrea d'Urbanisme és l'encarregada de gestionar les necessitats de creixement urbà, procurant la millora de la qualitat de vida dels veïns dins d’un desenvolupament en la protecció del patrimoni i la sostenibilitat.  També s’encarrega de la tramitació de llicències, disciplina urbanística i el manteniment i millora de la via publica.