Formulari de cerca

 Àrea Urbanisme i Serveis Generals

SOM (Serveis i Obres Municipals)

 

El Pla Provincial de València de Serveis i Obres Municipal (SOM), abans Pla Provincial de Obres i Srveis (PPOS), es una ajuda concedida per la Diputació de València als municipis de la provincia per dotarlos d’inversions associades a les obres o serveis que siguen de competencia municipal, segons l’art. 25 de la Llei 7/1985.