Formulari de cerca

 Àrea Seguretat Ciutadana

 •  
  L'Àrea de Seguretat Ciutadana protegeix l'exercici de drets i llibertats, garantint la seguretat ciutadana, vetllant per la convivència pacífica i protegint a les persones i els seus béns d'acord amb la llei. De la mateixa manera, té entre els seus objectius fonamentals la prevenció i minimització de les conseqüències de possibles situacions d'emergència.
   
   
  Les actuacions de l’Àrea de Seguretat Ciutadana marca com a eixos més rellevants: 
   
  L'organització i gestió en relació a la prevenció, manteniment i, si escau, restabliment de l'ordre i la seguretat ciutadana.
  Promoure reglaments i normatives per millorar la seguretat ciutadana del municipi.
  Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a eixa finalitat.
  Promoure la realització de campanyes de seguretat per als veïns i veïnes.
   
   
  L’Àrea de Seguretat ciutadana està integrada pels cosos de Policia Local i Protecció Civil.