Formulari de cerca

 Àrea Recursos Humans

Recursos Humans

 

L'àrea de Recursos Humans és la responsable de gestionar el personal municipal amb l'objectiu de crear una política integradora per als interessos dels empleats municipals (funcionaris i laborals), i els propis de l'Ajuntament. Així d'aconseguir la màxima eficàcia i qualitat en la prestació dels serveis a la ciutadania i la millor integració dels interessos municipals amb els dels treballadors públics.

Recursos Humans és també el departament encarregat de mantenir una relació directa amb els representants sindicals dels treballadors de l'Ajuntament en totes aquelles qüestions que tenen a veure amb l'organització interna i l'exercici dels drets laborals. Els processos de selecció del personal municipal, borses de treball i ofertes de feina pública són altres de les tasques vinculades a l'àrea de Recursos Humans.