Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

 •  

  Els Serveis Socials Generals constitueixen l'estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït

  Correspon als serveis socials generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d'atenció primària.

   

  EQUIP.

  Tres treballadores socials, una psicòloga, un auxiliar administratiu i dos auxiliars d'ajuda a domicili.

Noticias