Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

Servei d'informació, orientació i assessorament.

 

Conjunt de mesures que faciliten a la ciutadania, i a la comunitat en general, el coneixement i accés als recursos socials en una relació d'ajuda professional, a fi de garantir els seus drets socials constituint alhora un instrument dinàmic i eficaç per a la planificació.

Té per objecte prestar informació, orientació i assessorament sobre els recursos socials existents per a la resolució de les necessitats de la població, incloses les funcions de diagnòstic i derivació en els casos que sigui requerit.