PRESENTACIÓ ADL

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) és un servei públic de l’Ajuntament de Sedaví, en col•laboració amb el Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Adscrita organitzativament a la Regidoria de Serveis Socials (Sra. Regidora, N’Úrsula Isabel Campo García), te com a comés la millora socioeconómica del municipi, mitjançant l’atenció a persones desocupades, futurs emprenidors, empresaris i comerciants.

Formulari de cerca