Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

Participació i cooperació social
 
A través d'aquest programa s'ofereix Suport, Assessorament i subvencions a les Associacions del municipi que desenvolupen projectes de caràcter social.
 
immigració
S'informa, orienta i assessora sobre recursos socials existents i els tràmits per accedir-hi es deriva a serveis especialitzats