MOCIONS PLENÀRIES

TÍTOL

MOCIÓ PER A EXIGIR UNA MAJOR AUTONOMIA DE LES ENTITATS LOCALS I LA PROGRESIVA REDUCCIÓ DE COMPETÈNCIES DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

30/06/2016

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per sis vots a favor (Grups: 1 Ciutadans-Sedaví, 4 Compromís per Sedaví y 1 Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví), set vots en contra (Grup Partit Popular) i quatre abstencions (Grup Socialista), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el número legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN PLA ESTRATÈGIC PER A LA REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA EN EL MUNICIPI DE SEDAVÍ

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

02/08/2016

RESULTAT

S'AJORNA EL SEU DEBAT PER A CONVOCAR COMISSIÓ I ESTUDIAR EL TEMA.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

TÍTOL

MOCIÓ PER LA CELEBRACIÓ ANUAL D'UN DEBAT SOBRE L'ESTAT DEL MUNICIPI

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÂRIA

27/10/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, por unanimitat dels dèsset regidors assistents ( 4 Compromís per Sedaví , 3 Grup Socialista, 1 Agrupació d' Electors Sí es pot Sedaví, 7 Grup Partit Popular i 1 Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

PENDENT DE CELEBRAR

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALS PLENS MUNICIPALS

GRUPO QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

27/10/2016

RESULTAT

Es deixa sobre la taula

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE L'ACTUALITZACIÓ I PUBLICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

24/11/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, per unanimitat dels quinze regidors assistents (4 Compromís per Sedaví, 3 Grup Socialista, 6 Grup Partit Popular, 1 Ciutadans-Sedaví y 1 Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

INICIATS ELS TREBALLS PER AL SEU CUMPLIMENT

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DEL COST DELS SERVEIS I ACTIVITATS REALITZADES PER L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ, A LA PÀGINA WEB MUNICIPAL

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

24/11/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, per unanimitat dels quinze regidors assistents (4 Compromís per Sedaví, 3 Grup Socialista, 6 Grup Partit Popular, 1 Ciutadans-Sedaví y 1 Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 9200-22600
PREU PÚBLIC DIPUTACIÓ: 3.630€

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

GRUP QUE LA PRESENTA

COMPROMÍS, PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL, AGRUPACIÓ D'ELECTORS SÍ ES POT SEDAVÍ I PARTIT POPULAR

SESSIÓ PLENÀRIA

24/11/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació por 14 vots a favor (4 Compromís per Sedaví, 3 Grup Socialista, 6 Grup Partit Popular, i 1 Agrupació d'Electors Sedaví sí es pot) i 1 abstenció (Ciutadans-Sedaví) dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE LES TAXES D'APERTURA D'ESTABLIMENTS COM A MESURA PER A DINAMITZAR EL COMERÇ LOCAL

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

22/12/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, por unanimitat dels dèsset regidors assistents ( 4 Compromís per Sedaví , 4 Grup Socialista, 1 Agrupació d' Electors Sí es pot Sedaví, 7 Grup Partit Popular i 1 Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

INICIATS ELS TREBALLS PER AL SEU CUMPLIMENT

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A LA REGULARITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES A AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS PER A FER EFECTIU EL PROGRAMA DE GRATUITAT DE LLIBRES DE TEXT

GRUP QUE LA PRESENTA

PARTIT POPULAR

SESISÓ PLENÀRIA

22/12/2016

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per set vots a favor (Grup Partit Popular), nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) i una abstenció (del Grup Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT JUST DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

GRUP QUE LA PRESENTA

PARTIT POPULAR

SESISÓ PLENÀRIA

22/12/2016

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per set vots a favor (Grup Partit Popular), nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) i una abstenció (del Grup Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS COM SERVEIS ESSENCIALS

GRUP QUE LA PRESENTA

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL

SESISÓ PLENÀRIA

26/01/2017

RESULTAT

RETIRADA la moció a falta d'un informe tècnic.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A ESTABLIR UN PLA DE MOBILITAT URBANA AL MUNICIPI DE SEDAVÍ

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

26/01/2017

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per un vot a favor (Grup Ciutadans-Sedaví), nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) i set abstencions (del Grup Popular), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ DE RECOLZAMENT AL DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

GRUP QUE LA PRESENTA

COMPROMÍS, PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL, AGRUPACIÓ D'ELECTORS SÍ ES POT SEDAVÍ I PARTIT POPULAR

SESISÓ PLENÀRIA

23/02/2017

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, per 9 vots a favor (4 del Grup Compromís, 4 del Grup Socialista i 1 del Grup Sedaví Sí es pot) i 8 abstencions (7 del Grup Popular i 1 del Grup Ciudadanos), dels dèsset membres que, tant de fet com de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

INICIARS ELS TREBALLS PER AL SEU CUMPLIMENT

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI TERRITORI LLIURE DE PARADISOS FISCALS

GRUP QUE LA PRESENTA

COMPROMÍS

SESISÓ PLENÀRIA

23/02/2017

RESULTAT

RETIRADA la moció.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A VETLAR PELS DRETS LINGÜÍSTICS A LA COMUNITAT I QUE NO HI HAJA DISCRIMINACIÓ NEGATIVA PER ALS ALUMNES EN FUNCIÓ DEL MODEL LINGÜÍSTIC EN QUE REBEN L'ENSENYAMENT.

GRUP QUE LA PRESENTA

PARTIT POPULAR

SESISÓ PLENÀRIA

23/02/2017

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per set vots a favor (Grup Partit Popular), nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) i una abstenció (del Grup Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE EL MANTENIMENT DELS CONCERTS EN BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL.

GRUP QUE LA PRESENTA

PARTIT POPULAR

SESISÓ PLENÀRIA

23/02/2017

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per set vots a favor (Grup Partit Popular), nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) i una abstenció (del Grup Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, PER A LA INCLUSIÓ DE PASAREL·LA PEATONAL I CICLISTA SOBRE LA V-31 PISTA DE SILLA DINS DEL PROJECTE "ANILLO VERDE METROPOLITANO".

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

23/02/2017

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per 8 vots a favor (7 del Grup Partit Popular i 1 del Grup Ciutadans) i nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ ELABORACIÓ ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC I DESENVOLUPAMENT ORDENANÇA TAXA FISCAL DE SEDAVÍ PER A EMPRESES ELÈCTRIQUES, GASÍSTIQUES I ALTRES.

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

23/03/2017

RESULTAT

RETIRADA la moció.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A SOL·LICITAR MESURES RESPECTE A L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA AL MUNICIPI DE SEDAVÍ.

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

23/03/2017

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per un vot a favor (Grup Ciutadans-Sedaví), setze vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista, un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví i set del Grup Popular), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS A L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ.

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

23/03/2017

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, por unanimitat dels dèsset regidors assistents ( 4 Compromís per Sedaví , 4 Grup Socialista, 1 Agrupació d' Electors Sí es pot Sedaví, 7 Grup Partit Popular i 1 Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA BAIXADA PROGRESSIVA DE L'IBI MITJANÇANT L'ACTUALITZACIÓ DELS VALORS CADASTRALS AL MUNICIPI DE SEDAVI

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

25/05/2017

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per 8 vots a favor (7 del Grup Partit Popular i 1 del Grup Ciutadans) i nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A L'ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ DELS RECEPTORS DE LA CONVOCATÒRIA DE LA DIPU TE BECA EN FUNCIÓ DE SI ESTUDIEN A UN CENTRE PÚBLIC O PRIVAT

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

25/05/2017

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per 8 vots a favor (7 del Grup Partit Popular i 1 del Grup Ciutadans) i nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST

GRUP QUE LA PRESENTA

COMPROMIS - PSPV PSOE - SI SE PUEDE SEDAVI

SESISÓ PLENÀRIA

29/06/2017

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, per 9 vots a favor (4 del Grup Compromís, 4 del Grup Socialista i 1 del Grup Sedaví Sí es pot) i 8 vots en contra (7 del Grup Popular i 1 del Grup Ciutadans), dels dèsset membres que, tant de fet com de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER POSAR EN MANIFEST EL REBUIG MUNICIPAL DAVANT L'APROVACIÓ DEL RD 638/2016, DE 9 DE DESEMBRE, QUE HA MODIFICAT EL REGLAMENT DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC A L'ESTABLIR NOVES LIMITACIONS ALS USOS DEL TERRITORI PER MOTIUS DE RISC D'INUNDABILITAT

GRUP QUE LA PRESENTA

COMPROMIS - PSPV PSOE - SI SE PUEDE SEDAVI

SESISÓ PLENÀRIA

29/06/2017

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, por unanimitat dels dèsset regidors assistents ( 4 Compromís per Sedaví , 4 Grup Socialista, 1 Agrupació d' Electors Sí es pot Sedaví, 7 Grup Partit Popular i 1 Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UN PROJECTE DE MILLORA DE L'ORDENANÇA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL JUNTAMENT AMB UN PLÀ D'ACTUACIÓ AL MUNICIPI

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

27/07/2017

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, por unanimitat dels setze regidors assistents ( 4 Compromís per Sedaví , 3 Grup Socialista, 1 Agrupació d' Electors Sí es pot Sedaví, 7 Grup Partit Popular i 1 Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

 

 

Formulari de cerca