MOCIONS PLENÀRIES

TÍTOL

MOCIÓ PER A EXIGIR UNA MAJOR AUTONOMIA DE LES ENTITATS LOCALS I LA PROGRESIVA REDUCCIÓ DE COMPETÈNCIES DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

30/06/2016

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per sis vots a favor (Grups: 1 Ciutadans-Sedaví, 4 Compromís per Sedaví y 1 Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví), set vots en contra (Grup Partit Popular) i quatre abstencions (Grup Socialista), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el número legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada 3251

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN PLA ESTRATÈGIC PER A LA REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA EN EL MUNICIPI DE SEDAVÍ

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

02/08/2016

RESULTAT

S'AJORNA EL SEU DEBAT PER A CONVOCAR COMISSIÓ I ESTUDIAR EL TEMA.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada 5091

 

TÍTOL

MOCIÓ PER LA CELEBRACIÓ ANUAL D'UN DEBAT SOBRE L'ESTAT DEL MUNICIPI

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÂRIA

27/10/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, por unanimitat dels dèsset regidors assistents ( 4 Compromís per Sedaví , 3 Grup Socialista, 1 Agrupació d' Electors Sí es pot Sedaví, 7 Grup Partit Popular i 1 Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

PENDENT DE CELEBRAR

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada 6851

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALS PLENS MUNICIPALS

GRUPO QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

27/10/2016

RESULTAT

Es deixa sobre la taula

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada 6852

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE L'ACTUALITZACIÓ I PUBLICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

24/11/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, per unanimitat dels quinze regidors assistents (4 Compromís per Sedaví, 3 Grup Socialista, 6 Grup Partit Popular, 1 Ciutadans-Sedaví y 1 Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

INICIATS ELS TREBALLS PER AL SEU CUMPLIMENT

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada 7598

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DEL COST DELS SERVEIS I ACTIVITATS REALITZADES PER L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ, A LA PÀGINA WEB MUNICIPAL

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESSIÓ PLENÀRIA

24/11/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, per unanimitat dels quinze regidors assistents (4 Compromís per Sedaví, 3 Grup Socialista, 6 Grup Partit Popular, 1 Ciutadans-Sedaví y 1 Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

INICIATS ELS TREBALLS PER AL SEU CUMPLIMENT

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada 7599

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

GRUP QUE LA PRESENTA

COMPROMÍS, PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL, AGRUPACIÓ D'ELECTORS SÍ ES POT SEDAVÍ I PARTIT POPULAR

SESSIÓ PLENÀRIA

24/11/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació por 14 vots a favor (4 Compromís per Sedaví, 3 Grup Socialista, 6 Grup Partit Popular, i 1 Agrupació d'Electors Sedaví sí es pot) i 1 abstenció (Ciutadans-Sedaví) dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada 7690

 

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE LES TAXES D'APERTURA D'ESTABLIMENTS COM A MESURA PER A DINAMITZAR EL COMERÇ LOCAL

GRUP QUE LA PRESENTA

CIUTADANS

SESISÓ PLENÀRIA

22/12/2016

RESULTAT

APROVADA pel Ple de la Corporació, por unanimitat dels dèsset regidors assistents ( 4 Compromís per Sedaví , 4 Grup Socialista, 1 Agrupació d' Electors Sí es pot Sedaví, 7 Grup Partit Popular i 1 Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

INICIATS ELS TREBALLS PER AL SEU CUMPLIMENT

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada

 

TÍTOL

MOCIÓ PER A LA REGULARITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES A AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS PER A FER EFECTIU EL PROGRAMA DE GRATUITAT DE LLIBRES DE TEXT

GRUP QUE LA PRESENTA

PARTIT POPULAR

SESISÓ PLENÀRIA

22/12/2016

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per set vots a favor (Grup Partit Popular), nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) i una abstenció (del Grup Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada 8094

 

TÍTOL

MOCIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT JUST DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

GRUP QUE LA PRESENTA

PARTIT POPULAR

SESISÓ PLENÀRIA

22/12/2016

RESULTAT

REBUTJADA pel Ple de la Corporació, per set vots a favor (Grup Partit Popular), nou vots en contra (quatre del Grup Compromís per Sedaví, quatre del Grup Socialista i un de l'Agrupació d'Electors Sí es pot Sedaví) i una abstenció (del Grup Ciutadans-Sedaví), dels dèsset membres que, tant de fet como de dret conformen el nombre legal de membres.

SEGUIMIENT DE LA MOCIÓ

 

ENLLAÇ A LA MOCIÓ

Moció - Registre d'entrada 8095

 

Formulari de cerca