Formulari de cerca

 Àrea Comerç

Mercat Ambulant

 

 

El mercat ambulant se celebra tots els dimecres i dissabtes de l'any, sempre que no siguen festius. Aquest mercat s'ubica entre els carrers 9 d'Octubre, Mestre Benages i Garcia Sanchis i té caràcter de venda generalista.

 

Horari

Dimecres i dissabte.
De 8.00 a 14.00 h

 

Sol·licitud de instal·lacions de parada

És de competència municipal l'organització interna del mercat ambulant.
Per poder sol·licitar l'instal·lació d'una parada cal complir els següents requeriments

 

Documentació que cal aportar

S'ha de presentar una Instància general (ha de constar el nom i cognoms del sol·licitant) en la qual s'especifique si vol un lloc en el mercat ambulant dels dimecres, dels dissabtes o de tots dos, acompanyat de la següent documentació:

  • - Últim rebut de cotització a la Seguretat Social de l'any en curs.
  • - Fotocòpia del DNI o targeta de residència.
  • - En cas de pertànyer a una cooperativa, haurà d'aportar el TC2.
  • - Carnet sanitari, si escau, per vendre productes alimentaris en vigor.
  • - Assegurança de responsabilitat civil en vigor a nom del sol·licitant.
  • - Declaració responsable.
  • - 1 o 2 Fotos mida carnet (depenent de si la sol·licitud és per a un dia o per a dos).
  • - Fotocòpia número compte bancari.

 

Tramitació

La instància es pot presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament de Sedaví, de 8.30 a 14.30h

 

Més informació

Si requereixes més informació pots acudir a la Secretaria de l'Ajuntament de Sedaví (segona planta) o cridar a l'ajuntament.

• Ordenança reguladora

· Instancia general