Formulari de cerca

Junta de Govern Local
 
 
La Junta de Govern Local es un Ôrgan del Govern Municipal.
 
Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exerceix les funcions executives i administratives delegades del Sr. Alcalde a aquest òrgan de govern. Tintent d'Alcaldia
 
 
 
 
Composició de la Junta de Govern
 
PRESIDÈNCIA
J. Ferran Baixauli Chornet Alcalde - President
   
VOCALS
José Francisco Cabanes Alonso 1r Tintent d'Alcaldia
   
Joan Baixauli Martínez 2n Tintent d'Alcaldia
   
Santiago Sanchéz Lorente 3r Tintent d'Alcaldia