Formulari de cerca

Junta de Govern Local
 
 
La Junta de Govern Local es un Organ del Govern Municipal. Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exerceix les funcions executives i administratives delegades del Sr. Alcalde a aquest òrgan de govern. Tintent d'Alcaldia.
Composició de la Junta de Govern