Formulari de cerca

Directori

Ajuntament

 

ajuntamentdesedavi@sedavi.es

96 318 50 40

Fax Ajuntament

 

 

96 396 38 79

Alcaldia

J. Ferran Baixauli

Alcalde – President

alcaldia@sedavi.es

673 37 11 83

David Ortí

Secretari d’Alcaldia

dorti@sedavi.es

673 37 11 83

Grups Municipals

Compromís

Salvador Ramón

sramon@sedavi.es

 

PSOE

José Cabanes

jcabanes@sedavi.es

 

Sí se puede

Inés Cabrelles

icabrelles@sedavi.es

 

PP

Rafael Pérez

rperez@sedavi.es

 

Ciudadanos

Javier Crespo

jcrespo@sedavi.es

 

Agencia de desenvolupament local

Francisco Roman

Tècnic ADL

froman@sedavi.es

Ext. 154

Arxiu

Mª José Tornero

Arxivera

mjtornero@sedavi.es

Ext. 114

Cultura

 

 

 

 

Educació

Tina Rabanal

Gabinet Psicopedagògic

trabanal@sedavi.es

Ext. 120

Amparo Gascó

Gabinet Psicopedagògic

agasco@sedavi.es

Ext. 123

Escola d'adults

 

 

Maria José Gimeno

Direcció

escoladadults@sedavi.es

96 396 15 77

Esports

Poliesportiu Municipal

 

polse@sedavi.es

96 375 32 29

Emilio Gallart

Encarregat Poliesportiu

 

679 95 97 20

Gestió de rendes

Cristina Boronat

Tècnic de rendes

cboronat@sedavi.es

Ext. 127

Intervenció

 

 

Fernando Gil

Interventor

fgil@sedavi.es

Ext. 134

Juventut

 

 

Centre de Informació Juvenil

Casal Jove

 

96 376 57 49

Enrique Blanch

Tècnic de joventut

sedavicij@sedavi.es

 

Policia Local

 

 

Dependencies policials

 

policialocal@sedavi.es

963 18 00 33

Julian Vilaplana

Cap de Policia

jefe_policia@sedavi.es

Ext. 166

Recaudació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre Municipal

 

 

Isabel Campos

Administrativa de Registre i Padró

icampos@sedavi.es

Ext.170

Francisco J. Sanchis

Administratiu de Registre i Padró

fjsanchis@sedavi.es

Ext. 119

RR.HH

 

 

Trini Soriano

Tècnic de RR.HH

tsoriano@sedavi.es

Ext. 143

Secretaria

 

 

Irene Bravo

Secretaria Ajuntament

Ibravo@sedavi.es

Ext.

José Miguel Vidal

T.A.G

jmvidal@sedavi.es

Ext. 145

Serveis Informatics

 

 

Eduard Sospedra

Resposable d’informatica

esospedra@sedavi.es

Ext. 126

Serveis Socials      

 

 

Amparo Medina

Treballadora social

amedina@sedavi.es

Ext. 124

Mar Pérez

Treballadora social

mperez@sedavi.es

Ext.

Puri Collado

Treballadora social

pcollado@sedavi.es

Ext. 142

Mª Angeles Giménez

SEAFI

seafi@Sedavi.es

Ext. 113

Serveis Tecnics

 

 

Matilde Alcover

TAE

malcover@sedavi.es

Ext. 156

Salvador Quilis

Ingenier técnic

squilis@sedavi.es

Ext. 158

Jose E. Rodrigo

Aparejador

Jerogrido@sedavi.es

Ext. 157

Enrique Ferrandis

Inginier

eferradis@sedavi.es

Ext. 153

Tresoreria

 

 

Maria T. Diego

Tresorera

mtdiego@sedavi.es

Ext. 136

Serveis externs