Formulari de cerca

Comissions informatives
 
 
Les comissions informatives són òrgans complementaris del Ple, les funcions són l'estudi, informe, preparació i consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a decisió del Ple.
 

 

Comissions informatives
 
 
Cultura i Festes   Educació
     
Presidència   Presidència
Beatriz Cuesta Boix - PSOE    Filo Baixauli Chornet - Compromís
     
Vocals
  Vocals
Salvador Ramón de Pablo- Compromís   Salvador Ramon de Pablo - Compromís
Joan Baixauli Martínez - Compromís   José F. Cabanes Alonso - PSOE
José F. Cabanes Alonso - PSOE   Úrsula Isabel Campo García - PSOE
Mª Inés Cabrelles Gimeno - Sí se puede   Mª Inés Cabrelles Gimeno - Sí se puede
Amparo Pons Rausell - PP   Encarna de Miguel Vázquez - PP
Mª José Albiach Ruiz - PP   Mª José Albiach Ruiz - PP
Juan Antonio Valero Vila - PP   Mª Victoria Ferrandis Soria - PP
Javier Crespo Pistoni - Ciudadanos   Javier Crespo Pistoni - Ciudadanos

 

 

 Esports    Hisenda i especial de comptes
     
Presidència   Presidència
José F. Cabanes Alonso - PSOE   Mª Inés Cabrelles Gimeno - Sí se puede
     
Vocals   Vocals
Santiago Sánchez Lorente - PSOE   J. Ferran Baixauli Chornet - Compromís
J. Ferran Baixauli Chornet - Compromís   Joan Baixauli Martínez - Compromís
Salvador Ramón de Pablo - Compromís   José F. Cabanes Alonso - PSOE
Mª Inés Cabrelles Gimeno - Sí se puede   Santiago Sánchez Lorente - PSOE
Juan Antonio Valero Vila - PP   Mª Victoria Ferrandis Soria - PP
Encarna de Miguel Vázquez - PP   Rafael Pérez Martínez - PP
Rafael Pérez Martínez - PP   Amparo Pons Rausell - PP
Javier Crespo Pistoni - Ciudadanos   Javier Crespo Pistoni - Ciudadanos

 

 

Joventut i Transparència   Mobilitat, Transport i Medi Ambient
     
Presidència   Presidència
Salvador Ramón de Pablo - Compromís   J. Ferran Baixauli Chornet - Compromís
     
Vocals   Vocals
Joan Baixauli Martínez - Compromís   Joan Baixauli Martínez - Compromís
José F. Cabanes Alonso - PSOE   José F. Cabanes Alonso - PSOE
Beatriz Cuesta Boix - PSOE   Santiago Sánchez Lorente - PSOE
Mª Inés Cabrelles Gimeno - Sí se puede   Mª Inés Cabrelles Gimeno - Sí se puede
Amparo Pons Rausell - PP   Rafael Pérez Martínez - PP
Juan Antonio Valero Vila - PP   Encarna de Miguel Vázquez - PP
José Luis Blanch Pons - PP   Mª José Albiach Ruiz - PP
Javier Crespo Pistoni - Ciudadanos   Javier Crespo Pistoni - Ciudadanos

 

 

Personal, Policia i Noves Tecnologies   Polítiques Socials
     
Presidència   Presidència
Joan Baixauli Martínez - Compromís   Úrsula Isabel Campo García - PSOE
     
Vocals   Vocals
Salvador Ramón de Pablo - Compromís   José F. Cabanes Alonso - PSOE
José F. Cabanes Alonso - PSOE   Salvador Ramón de Pablo - Compromís
Santiago Sánchez Lorente - PSOE   Joan Baixauli Martínez - Compromís
Mª Inés Cabrelles Gimeno - Sí se puede   Mª Inés Cabrelles Gimeno - Sí se puede
José Luis Blanch Pons - PP   Mª José Albiach Ruiz - PP
Mª Victoria Ferrandis Soria - PP   José Luis Blanch Pons - PP
Amparo Pons Rausell - PP   Encarna de Miguel Vázquez - PP
Javier Crespo Pistoni - Ciudadanos   Javier Crespo Pistoni - Ciudadanos

 

 

Serveis Municipals, Urbanisme i Comerç
 
Presidència
Santiago Sánchez Lorente - PSOE
 
Vocals
José F. Cabanes Alonso - PSOE
J. Ferran Baixauli Chornet - Compromís
Joan Baixauli Martínez - Compromís
Mª Inés Cabrelles Gimeno - Sí se puede
Rafael Pérez Martínez - PP
José Luis Blanch Pons - PP
Mª Victoria Ferrandis Soria - PP
Javier Crespo Pistoni - Ciudadanos