Formulari de cerca

Dimecres 5 de Juliol de 2017
Nota informativa Xarxa Llibres.

AJUDES XARXA LLIBRES I MATERIAL CURRICULAR

 

Als beneficiaris durant l'any 2016 de les ajudes de Xarxa de llibres i material curricular en relació a la declaració de la renda s'informa que les mateixes es troben exemptes conforme al que es disposa en l'article 7 j) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE 29 de novembre) i desenvolupat en el paràgraf primer de l'article 2.2.1º del Reial decret 439/2007, de 30 de març.

(BOE de 31 de març).