Formulari de cerca

Consulta pública prèvia sobre projecte de modificació de l'ordenança reguladora de la contaminació acústica.

De conformitat amb el previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, es duu a terme aquesta consulta pública, a través del portal web de l'Ajuntament de Sedaví, amb la finalitat de recaptar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per una futura norma.