Formulari de cerca

Consulta pública prèvia sobre projecte de modificació del Reglament del servei del mercat de l'Ajuntament de Sedaví.

De conformitat amb el previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, es duu a terme aquesta consulta pública, a través del portal web de l'Ajuntament de Sedaví, amb la finalitat de recaptar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per una futura norma.