Formulari de cerca

 Àrea Mobilitat i Medi Ambient

PEMUS

 

El Pla Especial de Mobilitat Urbana Sostenible (PEMUS) suposa una eina per anticipar-se als creixements urbans i garantir els moviments de veïnes i veïns per potenciar un municipi còmode, sostenible i proper. Es tracta d'un punt de partida, d'un document de treball amb anàlisi i propostes, que s'introdueix de ple en un procés participatiu i de consens amb els ciutadans i col·lectius.

 

Aquest enfocament planteja noves regles de joc en l'ordenació funcional dels espais i de la circulació, en la definició d'aquestes regles per als usuaris i sobretot en formalitzacions dels espais urbans. Preveu millorar en els propers anys els moviments ciutadans mitjançant la combinació de diferents modes de transport i proposa seguir adaptant el municipi als veïns per fer-lo més proper i saludable. El pla s'actualitzarà als criteris i orientacions que determina la llei i les directrius d'ordre superior i pren com a referència altres documents estratègics i de planificació que intervenen sobre algun aspecte relatiu a la mobilitat, com el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

 

El projecte de PEMUS es té previst que estiga executat durant l’any 2018.

 

FASE I - DIAGNOSTIC