Formulari de cerca

 Àrea Mobilitat i Medi Ambient

Pacte d'Alcaldies

El Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia consisteix en el compromís de les ciutats signatàries de fer propis els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i reduir les emissions de CO2 al seu territori, en més del 40 %, a través de mesures d’eficiència energètica i accions relacionades amb la promoció de les energies renovables i la mobilitat urbana sostenible, treballant al seu entorn en la implantació de mesures d’adaptació al canvi climàtic i augment de la resistència davant d’aquest.

 

Sedaví, amb l’acord Plenari del 29 de setembre de 2016, es va adherir al Pacte de les Alcaldies que ha estat signat per més de 6500 ajuntaments de tota Europa. Amb el nou pacte, els objectius de la UE són més ambiciosos en el lideratge enfront del canvi climàtic, i l’àmbit d’actuació s’ha obert a la resta de continents perquè aquest és un problema global i els èxits obtinguts demostren que aquests instruments funcionen.