Formulari de cerca

 Àrea Mobilitat i Medi Ambient

     

    L'Àrea de Mobilitat proporciona els recursos adequats per a la gestió, regulació i informació de la mobilitat urbana a la ciutat. Per això, l'Ajuntament de Sedaví gestiona, analitza, regula i controla el trànsit a aquesta; instal·la, conserva i ordena la senyalització, tant horitzontal com vertical; i fomenta formes alternatives de transport més sostenibles treballant des d'un pla estratègic de mobilitat urbana sostenible.