Formulari de cerca

 Àrea Mobilitat i Medi Ambient

Control de plagues

 

Entre tes tasques de l’Àrea de Medi Ambient està la realització de desinfeccions, desinsectacions i desratitzacions en espais públics com són els carrers, el clavegueram o els parcs, entre d'altres.

Les plagues urbanes són aquelles espècies (rates, ratolins, paneroles, mosquits etc.), que s'han adaptat a viure entre nosaltres. Podent arribar a causar i transmetre malalties i ocasionar danys en estructures, aliments, etc.

L'objectiu de l'eliminació d'aquestes plagues és desinfectar fins a uns mínims que assegurin la bona qualitat de vida de la ciutadania.

Es porten en l'actualitat quatre programes enfocats al control d'aquestes plagues urbanes:

 

  1. Programa de desratització del clavegueram i atenció a avisos domiciliaris.
  2. Programa de desinsectació de clavegueram.
  3. Programa de control de plagues en centres municipals i col·legis.
  4. Programa de control contra el mosquit tigre.