Formulari de cerca

 Àrea Esports

    L'Àrea d'Esports té com a funcions principals el foment de l'activitat física i l'esport entre la ciutadania mitjançant programes d'activitats. També s'encarrega de la gestió de les instal·lacions esportives municipals pel que fa a manteniment, neteja i control horari. L'Àrea d'Esports dóna suport a clubs i entitats esportives de Sedaví.

    Els principals objectius de la Regidoria d'Esports són:

    • Gestionar, administrar i conservar les instal·lacions esportives municipals.

    • Promoure i organitzar esdeveniments esportius a Sedaví.

    • Facilitar la participació de tota la població en el desenvolupament de la política esportiva municipal i coordinar amb altres organismes i entitats relacionades amb la cultura de l'esport i l'oci saludable.