Formulari de cerca

 Àrea Educació i Polítiques Lingüístiques

Gabinet Psicopedagògic

 

Està format per dos psicòlogues que atenen a l´alumnat d´Educació Infantil (segon cicle) i Educació Primària  dels centres educatius de la localitat.


FUNCIONS

  • Avaluació  i intervenció psicopedagògica de l'alumnat.
  • Intervenció preventiva  de l´alumnat  que tinga dificultats escolars i trastorns en el desenvolupament .
  • Assesorar i col·laborar amb el professorat en l'optimització dels procesos d'ensenyança-aprenentatge i els distints plans d´actuació als centres (Pla de Millora, Pla de Convivència, Pla Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa,etc).
  • Detectar, atendre i realitzar  el seguiment de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
  • Orientar a l'alumnat en general, especialment, en la transició entre etapes educatives.
  • Assessorar les famílies i desenvolupar programes formatius per a mares i pares de l'alumnat.(Tallers de pares/mares).
  • Coordinació amb altres serveis com serveis socials, serveis d'atenció primària, serveis mèdics especialitzats, etc.