Formulari de cerca

 Àrea Educació i Polítiques Lingüístiques

Escola Matinera

 

Servei dirigit a les famílies que per horaris laborals o per altres motius, necessiten atenció per als seus fills/es abans de l'inici de la jornada escolar (de 7.30 a 9.30 hores del matí).