Formulari de cerca

 Àrea Educació i Polítiques Lingüístiques

Escola d' adults

Els ensenyaments de l'Escola d'Adults tenen com a finalitat donar una formació bàsica i acadèmica a aquelles persones que no han pogut fer-ho abans, afavorint la integració i desenvolupaments dels alumnes.

 

Objectius
 
• Donar una formació inicial i bàsica a les persones interessades.
 
 
• Preparar aquelles persones que quie accedir la universitat per a realitzar les Proves d'accés.
 
 
• Preparar aquelles persones que vul acreditar sumi grau en llengua valenciana, mitjançant les Proves de la Junta de la Comunitat Valenciana.
 
 
• Integrar les persones adultes en la societat de la informació.
 
 
• Incrementar en l'adult el grau de satisfacció, autoestima i benestar mitjançant la formació.