Formulari de cerca

 Àrea Educació i Polítiques Lingüístiques

Consell Escolar

 

És l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació en la programació i control d'ensenyament no universitari per part de la Comunitat Local.