Formulari de cerca

 Àrea Educació i Polítiques Lingüístiques

Àrea d'Educació i Polítiques Lingüístiques.

 

L’Àrea d’Educació de l'Ajuntament de Sedaví te com a finalitat la prevenció, detecció de necessitats, assessorament i orientació respecte a l’educació dels xiquets i de les xiquetes, ja siga en relació a la seua evolució escolar, dificultats d’aprenentatge, o qualsevol problemàtica de conducta, o de relacions personals.

En l’Àrea de Polítiques Lingüístiques, de nova creació, es treballa en l'impuls i dinamització per a la normalització lingüística a Sedaví, fent promoure  les dos llengües oficials a la Comunitat Valenciana, tant dins de l’administració com en el seu us veïnal, com a motor socialitzador del poble.