Formulari de cerca

 Àrea Educació i Polítiques Lingüístiques

Absentisme Escolar

 

Pretén procurar l'assistència regular al centre educatiu, per a garantir el dret a l'educació que té tot menor en edat d'ensenyança obligatòria.

Es porta a terme en col·laboració amb els centres escolars, Serveis Socials, Pediatria i Policia Municipal (Comissió Municipal d'Absentisme Escolar)