Formulari de cerca

 Àrea Educació i Polítiques Lingüístiques

Ajudes al transport per a universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior
Ajudes de 90€ per estudiant de 16 a 30 anys.

 

Amb la finalitat d’afavorir i garantitzar una educació de qualitat per al estudiants universitària i Cicles formatius residents a Sedaví, l’Ajuntament aprova la concessió d’Ajudes econòmiques per a facilitar l’accés a l’ensenyança Universitària (Grau), E. Artístiques Superiors i a la Formació Professional de Grau Mitjà i Superior en els desplaçaments dels estudiants diaris o habituals als centres formatius de la Comunitat Valenciana ubicats fora del municipi.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 2018

Del 16 d'abril al 11 de maig.
- Tramitació presencial. Registre d’entrada de l’Ajuntament de Sedaví. (de 8.30 a 14.30 h ).
- Tramitació electrònica. Amb signatura digital, accedint a la pàgina web www.sedavi.es