Formulari de cerca

AVALEM JOVES PLUS
Contratacions EMCUJU: 4
Contratacions EMPUJU: 1
 
PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ
 
Programa de Foment d'Ocupació per a la contratació de persones jovens cualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Jovenil
 
- Subvenció obtinguda: 55.491,36 Euros
- Nombre de contractes: 4
- Duració del contracte: Des de l'1 de septembre de 2017 al 31 d'agost de 2018
- Tipus de contracte: Contracte en pràctiques
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
 
Administrativa: 4 persones
  • Realització de treballs tècnics i administratius en els departaments i/o serveis de: Serveis Socials Seguretat Ciutadana, Departament de Psicologia Educativa i Comunitaria, Servei de Tresoreria.
 
PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ
 
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Jovenil
 
Subvenció obtinguda: 16.366,08 €
Nombre de contractes: 1
Duració del contracte: Des de el 4 de septembre de 2017 al 3 de septembre de 2018
Tipus de contracte: Contracte per obra o servei de duració determinada
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
 
Auxiliar Administrativa: 1 persona
      
    • Adscrita al departament de Secretaria General, per a la realització de tasques de recolzament.